Víra jednou provždy svěřená svatým 
(Douglas Wilson)

Kniha „Víra jednou provždy svěřená svatým“ je stručným výkladem Apoštolského vyznání víry, které tvoří základní páteř křesťanské teologie od prvních staletí novozákonní Církve. Toto vyznání zaznívalo při křtech a bylo základem mnoha dalších vyznání a katechismů. „Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země…“ je něco, co spojuje křesťany napříč generacemi a tradicemi. Douglas Wilson nám ve své knize připomíná nejzákladnější biblické pravdy Vyznání, na kterých potřebujeme a musíme vystavět své životy. Ať už Apoštolským vyznáním začínáte a končíte každý svůj den, nebo o něm dnes slyšíte poprvé, věříme, že pro vás tato kniha bude dobrým průvodcem při prohloubení a upevnění vaší víry… a především, že bude výzvou k vděčnosti Bohu, který buduje svůj lid, a proto ho brány pekel nepřemohou.