Věřím a vyznávám: Věroučné dokumenty reformačního katolicismu

Žel, v dnešní době je možné strávit roky v protestantských sborech, a nikdy ani neslyšel třeba o Atanášově vyznání, nikdy se nesetkat s definujícími dokumenty protestantismu, jako jsou Wesminsterské standardy nebo Heidelberský katechismus. Věty jako „Věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou Církev; vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů, očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku,“ řadě dnešních uší budou znít až kacířsky.
Není divu, že na otázku „Křesťane, čemu věříš?“ často zaznívá trapné ticho.
Abychom mohli jako Církev jít vpřed, potřebujeme mít pevný základ, na kterém bychom mohli stát.
Abychom mohli ctít své otce a matky, mezi které patří věrní Boží svatí předchozích století, potřebujeme přinejmenším vědět, čemu věřili a co Bůh skrze ně Církvi dal. Právě to je cílem souboru Věřím a vyznávám.