Podle tohoto standardu: Autorita Božího zákona v dnešní době
(Greg L. Bahnsen)

„Ale to je starý zákon!“ Právě tak zní prakticky nejčastější teologická námitka, se kterou se v dnešních křesťanských luzích a hájích setkáváme. Greg Bahnsen v této své definující knize obhajuje závaznost Božího starozákonního zákona na trojičním, etickém a exegetickém základě, zodpovídá běžné námitky a ukazuje, jak je poslušnost vůči Božímu zákonu cestou k lásce, radosti, svobodě a požehnání.
Jestli chce někdo tvrdit, že pro křesťany nejsou Boží starozákonní standardy závazné, měl by začít tím, že si přečte tuto knihu – a že ji bod po bodu vyvrátí.
…ale spíše by měl prostě jen činit pokání.

 

Pdf kniha ke stažení zdarma:

Audiokniha zdarma k poslechu: