Manželství reformované a stále se reformující: Žití evangelia pro páry
(Douglas Wilson)

Většina knih na téma manželství předkládá odškrtávací seznamy a „zaručené metody“, jak „snadno a rychle“ zlepšit vztahy v rodině. Přesně to pastor Douglas Wilson v této své knize nedělá. Základem manželství totiž není spokojenost, „funkční vztahy“ nebo něco podobného – je jím Boží sláva. A poslušná srdce, která o tuto slávu usilují mnohem víc než o cokoliv jiného.

Jinými slovy, Wilson předkládá praktickou teologii manželství, která se týká všeho od vynášení odpadků a feminismu přes správu financí až po manželské lože. Zcela nezaujatá a objektivní poznámka překladatele: Jestli si ve svém životě přečtete jedinou knihu na téma manželství, ať je to tahle.