Naděje (nejen) pro svědky Jehovovy

Naděje (nejen) pro svědky Jehovovy

Písmo jasně svědčí o tom, že „jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás – je to Boží dar; není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil“ (Ef 2:8-9). Přijetí před Bohem není něco, co bychom si mohli nebo dokonce měli zasloužit, „neboť jestliže...
Stojím s Izraelem…?

Stojím s Izraelem…?

„Stojím s Izraelem.“ Jedno z hesel, které je v křesťanských kruzích pořád velmi oblíbené. Ostatně, „Izrael je vyvolený Boží lid“, „Jsou to naši starší sourozenci ve víře“ a tak dál a tak dál. Proto určitě nebude na škodu podívat se, co vlastně o Izraeli říkají Písma.A...
Jsou dnes v Církvi proroci?

Jsou dnes v Církvi proroci?

Není to tak dávno, kdy mi někdo vyprávěl, jak někdo, koho zná, má zjevení od Boha a je prorok. Já sám jsem v tomhle ohledu roky měl nejasno. Proto určitě neuškodí si stručně říct něco k otázce biblického proroctví. Ostatně, duchovně dospělí lidé se poznají podle toho,...
Vše pro Boží slávu…

Vše pro Boží slávu…

Není možné pochopit, proč se ve světě kolem nás děje to, co se děje…Není možné si v tomto světě najít své místo…Není možné nasměřovat naše životy správně…Není možné vědět, k čemu upínat své naděje, své city a priority……jestliže nechápeme všezahrnující a...
Jste bibličtí? Světíte neděli?

Jste bibličtí? Světíte neděli?

…pojďme si představit, samozřejmě čistě teoreticky, že bychom se stali svědky nějaké debaty na téma dne odpočinku. Kolik z nás by si bylo jisto v kramflecích, co vlastně říct a jak svá přesvědčení obhajovat biblicky?V kruzích, které se v našich luzích a hájích...
Šalomoun, Nočník a Desatero

Šalomoun, Nočník a Desatero

Když se snažíte mluvit na své batole nejen česky, ale i anglicky, má to celou řadu výhod. Jednou z nich je, že vám to velmi rozšíří obzory ohledně biblické historie a evropské křesťanské kultury. Dozvíte se totiž, mimo jiné, po kterém biblickém králi naši angličtí...
Král David, jeho syn a vítězství nad smilstvem

Král David, jeho syn a vítězství nad smilstvem

„I stalo se na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, že David poslal Jóaba a s ním své otroky i celý Izrael, aby ničili syny Amónovy a oblehli Rabu. Ale David zůstal v Jeruzalémě. Navečer se stalo, že David vstal z postele a procházel se na střeše...
Tři dny v hrobě…?

Tři dny v hrobě…?

Zítra nás čeká Velikonoční neděle, neboli oslava Pánova vítězného vzkříšení. Odpusťme si teď poznámku na téma absurdnosti faktu, že to bude poprvé za řádově třiatřicet staletí dějin Božího lidu, co námezdníci napříč tradicemi a denominacemi ruší a zakazují společné...
120 dopisů, 1 odpověď

120 dopisů, 1 odpověď

(Je to několik měsíců, kdy jsme sedli a poslali více než 120 pražským sborům email, který najdete níže.Připomněli jsme v něm, v jak zoufalé situaci jsme a kolik milionů nenarozených dětí okolo nás už bylo zavražděno.Předložili jsme biblickou obhajobu toho, že jako...
Koronádab a Koronabíhú

Koronádab a Koronabíhú

„Áronovi synové Nádab a Abíhú vzali každý svou kadidelnici, dali do nich oheň, položili na něj kadidlo a přinesli před Hospodina cizí oheň, jak jim nepřikázal. I vyšlehl oheň od Hospodina a strávil je; zemřeli před Hospodinem. Mojžíš řekl Áronovi: To je to, co...