V jednotlivých oddílech najdete překlady knih a článků, které aplikují biblickou víru do všech oblastí života, grafiky a předlohy pro evangelizační materiály, které můžete použít ve své službě, i kulturní komentáře z pera Antiteze.

Stojíme ve válce Boha proti Satanovi, ve které neexistuje ani jediný neutrální centimetr, a proto chceme Církvi poskytovat ucelený náhled a aplikaci Božích standardů do všech oblastí života.

Všechny materiály tedy používejte a šiřte podle libosti. Jedinou naší podmínkou je, abyste je bez předchozí domluvy s námi neměnili a především z nich neodstraňovali odkazy na Antitezi. Ne proto, že bychom si chtěli budovat jméno, ale aby se tak další bratři a sestry mohli dostat k ostatním materiálům.

Ať vás tyto materiály vystrojí k věrnější lásce k bližnímu a důslednější poslušnosti vůči Kristu, našemu vzkříšenému Králi.